page_banner

Experiment

Ve srovnání s tradičními anorganickými koagulanty má ACH (Aluminium Chlorohydrate) následující výhody:

● Vysoká čistota a nízký obsah železa se mohou setkat s papírenskou a kosmetickou výrobou.
● Vločky se tvoří rychle a rychle se usazují, což má vyšší zpracovatelskou kapacitu než tradiční produkt.
● Vzhled práškového produktu je bílý, částice jsou jednotné a tekutost je dobrá.
● Roztok produktu má nízký zákal a dobrou stabilitu.
● Používá se široký rozsah hodnot PH v rozsahu od 5,0 do 9,0.
● Nejméně zbytkové rozpuštěné soli je prospěšné pro úpravu iontové výměny a výrobu vysoce čisté vody.
● Má silnou adaptabilitu na změny v zákalu, zásaditosti a obsahu organické hmoty.
● Dobrý flokulační efekt lze udržet při nízké teplotě a nízké kvalitě vody s nízkým zákalem.
● Množství zbytkového volného hliníku je nízké a kvalita vody po vyčištění odpovídá požadavkům národních norem.
● Koroze je malá, prášek se snadno rozpouští, lépe než jiné podobné produkty.