page_banner

Polydadmac

 • Polydadmac

  Polydadmac

  Číslo CAS:26062-79-3
  Jméno výrobku:PD LS 41/45/49/35/20
  Chemický název:Poly-diallyldimethylamoniumchlorid
  Funkce a aplikace:
  PolyDADMAC je kationtový kvartérní amoniový polymer, který je zcela rozpuštěný ve vodě, obsahuje silný kationtový radikál a aktivovaný adsorpční radikál, který může destabilizovat a flokulovat suspendované pevné látky a záporně nabité ve vodě rozpustné látky v odpadní vodě prostřednictvím elektroneutralizace a přemostění adsorpce .Dosahuje dobrých výsledků při flokulaci, odbarvování, hubení řas a odstraňování organických látek.
  Může být použit jako flokulační činidlo, odbarvovací činidlo a odvodňovací činidlo pro pitnou vodu, surovou vodu a čištění odpadních vod, fungicid pro textilní tisk a barvení, změkčovadlo, antistatikum, kondicionér a fixační činidlo.Kromě toho může být také použit jako povrchově aktivní látka v chemickém průmyslu.